2014-4-12-1
2014 12 Nisan (4) 1
Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi Gale/Cengage  Learning, ProQuest Health & Medical Complete, Cinahl, EBSCO Database ve Türk Medline indekslenmektedir.

Derleme

Asit Baz Dengesi

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: -)

Özgün Araştırma

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Risk Faktörleri

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: -)

Hastane İçi Hasta Transportlarımızın Değerlendirilmesi

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: -)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: -)

Olgu Sunumu

Mantar Zehirlenmesi ve Ekstrakorporyal Tedavi Desteği: Olgu Sunumu

(Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014; 12: -)