POSTER BİLDİRİLER

J Turk Soc Intens Care 2017; 9: 19-19
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, İstanbul, Turkey

**

İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatric Genetic, İstanbul, Turkey

***

Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetic, İzmir, Turkey

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü