2016-4-14-1
2016 14 Nisan (4) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Enteral Beslenme Tüpünden İlaç Uygulanmasında İlaç Dozaj Şekillerinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 1-8)

“Weaning” de Non-invaziv Mekanik Ventilasyon

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 9-12)

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 13-17)

Bir Sıçan Akut Respiratuvar Distres Modeli’nde Silimarin’in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 18-27)

Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 28-38)

Olgu Sunumu

Septik Artritli Hastada Amantadin Kullanımı Sonrası Nörolojik Düzeltme: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 39-42)

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 43-46)
Anasayfa Arşiv Arama Menü