2015-12-13-3
2015 13 Aralık (12) 3
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 95-106)

Özgün Araştırma

Türkiye’de Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Cerrahi Servislerinde El Hijyeni Uyum Oranları

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 107-111)

Yoğun Bakım Sedasyonunda Ramsay-Richmond Skalaları ve Hemşire-Doktor Arasındaki Uyumun Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 112-116)

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Zehirlenmesi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 117-121)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 122-128)

Olgu Sunumu

Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Gecikmiş Tanılı Venöz Perforasyon ve Hemotoraks

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 129-134)

Baklofen Entoksikasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 135-138)

Diğer

2015 Hakem Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: -)

2015 Konu Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: -)

2015 Yazar Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü