2015-8-13-2
2015 13 Ağustos (8) 2
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Sepsis İlişkili Miyokardiyal Depresyon ve Takotsubo Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 49-56)

Özgün Araştırma

Tek Merkez Kaynaklı Akut Zehirlenme Analizleri: Altı Yıllık Olgu Verisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 57-61)

Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67)

Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 68-74)

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 75-78)

Olgu Sunumu

Yüksek Doz SSRI Alımına Bağlı Gelişen Serotonin Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 79-82)

Alt Ekstremite Fraktürü Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 83-86)

Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetik Ketoasidoz Sonrası Gelişen Kritik Hastalık Polinöropatisi

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 87-90)

Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 91-94)
Anasayfa Arşiv Arama Menü