2015-4-13-1
2015 13 Nisan (4) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Kısa Yorum

Septik Şokta Yeni Transfüzyon Eşiği 9 g/dL yerine 7 g/dL mi olacak?

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 1-4)

Derleme

Abdominal Kompartman Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 5-15)

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında RIFLE Sınıflaması ile Akut Böbrek Hasarı İnsidansı ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 16-25)

Basınç Ülserleri Sürveyans Raporu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 26-30)

Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeyleri ve Deliryum Gelişmesi Üzerine Olan Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 31-36)

Olgu Sunumu

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40)

Hastanede Uzun Süreli Yatma Sonucu Gelişen Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 41-45)

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48)
Anasayfa Arşiv Arama Menü