2014-12-12-3
2014 12 Aralık (12) 3
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Yoğun Bakım Ünitesinde Hiperglisemi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 67-71)

Yoğun Bakımla Hızlı Kucaklaşma (Fast Hugs)

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 72-81)

Özgün Araştırma

Travma Hastalarının Yoğun Bakıma Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85)

Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93)

Akut Böbrek Yetmezliğinde Erken Tanı: Nötrofil Gelatinoz İlişkili Lipokain (NGAL), Kidney İnjury Molekül-1 (KİM-1), ve İnterlokin-18 (İL-18), Sistatin-C

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 94-100)

Olgu Sunumu

Nitrik Asit İnhalasyonu Sonrası Gelişen Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 101-105)

Endotrakeal Tüp Malpozisyona Bağlı Sağ Trakeobronşiyal Yaralanma: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 106-109)

Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom: Dokuz Olgu ile Gözden Geçirme

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 110-117)

Diğer

2014 Hakem Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: -)

2014 Konu Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: -)

2014 Yazar Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2014; 12: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü