2013-12-11-3
2013 11 Aralık (12) 3
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Sepsis ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 86-92)

Özgün Araştırma

Gece ve Gündüz Şiftlerinde, Sağlık Çalışanlarının Hata Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 93-100)

Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Sistatin C

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 101-105)

Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Gebelerde Zehirlenmelerin Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 106-110)

Yoğun Bakım Hekimlerinin İntraabdominal Basınç Ölçümü Uygulamaları: Bir Anket Çalışması*

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 111-117)

Olgu Sunumu

Difüz Alveoler Hemoraji ve Solunum Yetmezliği ile Seyreden Wegener Granülomatozu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 118-120)

Tirotoksik Gebe Hastada Preoperatif Terapötik Plazmaferez Sırasında Gelişen Anaflaktik Reaksiyon

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 121-124)

Diğer

2013 Hakem Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: -)

2013 Konu Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: -)

2013 Yazar Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü