2013-8-11-2
2013 11 Ağustos (8) 2
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Bir Tedavi Yaklaşımının İstenmeyen Komplikasyonu: Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 47-53)

Özgün Araştırma

Akut Zehirlenme Nedeniyle Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Karakteristik Özellikleri ve Sonuçları

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 54-59)

Yoğun Bakım Hastalarında Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 60-63)

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 64-71)

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 72-79)

Olgu Sunumu

İntihar Amaçlı Yüksek Doz Feniramidol Hidroklorür Alımına Bağlı Karaciğer Enzim Yükselmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 80-82)

İntramusküler Diklofenak Sodyum Enjeksiyon Sonrası Toksik Epidermal Nekroliz ve Çoklu Organ Yetmezliği: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 83-85)
Anasayfa Arşiv Arama Menü