2013-4-11-1
2013 11 Nisan (4) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Orijinal Araştırma

Zehirlenme Olgularında Acil Servisten Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Süresinin Sonuçlara Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 1-5)

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Geçiren Erişkinlerde Uzamış Mekanik Ventilasyonun Önbelirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 6-16)

Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım (Spritüal Bakım) Gereksinimleri

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 17-24)

Yoğun Bakım Hastalarında Kapiller Kaçağı Engellemede HES ve GELATİN Solüsyonlarının İdrar Mikroalbumin Düzeyleri ile Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 25-32)

Derleme

Yoğun Bakım Hastalarında ‘Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR)’ın Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 33-39)

Olgu Sunumu

Sezaryen Sonrası Eklampsiyle İlişkili Ani Görme Kaybı: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 40-42)

Ciddi Falciparum Sıtmasında Eritrosit Süspansiyonu ile Kan Değişimi Kararı ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 43-46)
Anasayfa Arşiv Arama Menü