2010-12-8-2
2010 8 Aralık (12) 2
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Akut Pankreatitte Yoğun Bakım Yönetimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakım Etiği

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Olgu Sunumu

Yılan Isırması: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Özgün Araştırma

Mekanik Ventilasyonda Aktif ve Pasif Nemlendiricilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Görevlilerinin Beslenme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakım Hastasında Tanısal Laboratuvar Tetkikleri Nedeniyle Kan Kaybı ve Anemi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü