2012-12-10-3
2012 10 Aralık (12) 3
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Başyazı

Beyin Ölümünü Anlamak ve Teşhis Etmek

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Editörden

Editör'den

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Olgu Sunumu

Ketiapine Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest ve Bilinç Kapanması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Travmatik Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Özgün Araştırma

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Evre III–IV Over Kanseri Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakım Ünitesine Tekrar Yatış Yapılan Olguların Geriye Dönük Analizi; Nedenleri, Sonuçları ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakımda Nörolojik Hasta Grubunda Akut Böbrek Hasarı Sınıflaması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Teknik not

Rijit Bronkoskopiyle Sıcak Serum Fizyolojik Uygulaması

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Diğer

2012 Hakem Dizin

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

2012 Konu Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

2012 Yazar Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü