2012-4-10-1
2012 10 Nisan (4) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Hepatorenal Sendrom

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakımda Ekokardiografi Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Geri Çekme Notu

Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Olgu Sunumu

Multipl Kırıklı İki Olguda Yağ Embolisi Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Myastenik Krizde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi için Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Nöromüsküler Blokajın Oksijen ve Enerji Tüketimine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)

Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Günlük Pratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu

(J Turk Soc Intens Care 2012; 10: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü