2011-12-9-3
2011 9 Aralık (12) 3
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Propofol İnfüzyon Sendromu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakımda Monitorizasyondan Yararlanma

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Olgu Sunumu

Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (Pres): Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Özgün Araştırma

Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Evde Bakım İçin Trakeostomili Olarak Taburcu Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Nattokinaz Uyulamasının Sepsiste Kan Vizkozitesi ve Sağ Kalıma Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Entübasyonunda Ortaya Çıkan Metabolik ve Hemodinamik Yanıtlara Ketamin ve Etomidatın Etkilerinin Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Diğer

2011 Hakem Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

2011 Konu Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

2011 Yazar Dizini

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü