2011-8-9-2
2011 9 Ağustos (8) 2
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Derleme

Travma ve Koagülasyon

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Olgu Sunumu

Akut Miyokard Enfarktüsünü Taklit Eden Akut Miyoperikardit

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Santral Ven Kateterizasyon Komplikasyonu: Unutulan Kılavuz Tel

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Bozukluklarının Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri

(J Turk Soc Intens Care 2011; 9: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü