2010-1-8-1
2010 8 Ocak (1) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Orijinal Makale

Ensefalit öntanilı bir olguya yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Hematoloji/onkoloji hastalarında yoğun bakım gerektiren febril nötropeni

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Onku-hematolojik hastalarda yoğun bakım yaklaşımı

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Sepsisli hastalarda İndosiyanin yeşişinin plazmadan temizlenme hizi ve Pitt bakteriyemi testinin prognostik değerinin araştırması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun bakım ünitesinde aile memnuniyetinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen hastane enfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Olgu Sunumu

Wenicke ensefalopatisi: Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Orijinal Makale

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfesiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü