2007-2-5-1
2007 (Özel Sayı) 5 Şubat (2) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Orijinal Makale

Antibiyotik Kullanım Politikaları

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Aspergillus ve Diğer Mantarlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Bası Yarası Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Endemik MRSA İnfeksiyonlarının Kontrolü

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Santral Venöz Kateter Takma ve Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Sepsis: Tanımlar, Tanı, Etyoloji ve Epidemiyolojide Yeni Gelişmeler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Sürveyans Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

The Microcirculatory and Mitochondrial Distress Syndrome (MMDS): New Look at Sepsis

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde İnfeksiyon Kontrolü Esasları: Uluslararası Standartlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde Toplum Kökenki Viral İnfeksiyonlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Diirenç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Negatif Enterik Çomaklar (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter Spp,Escherichia Cole

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Ğozitif Bakteriler (MRSA, VRE)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Nonfermentatifler (Pseudonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas Maltophilia

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakımda İnfeksiyon Kontrolünde Standartların Sonuca Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yopun Bakım İnfeksiyonlarına Adlı Tıp Açısında Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü