2006-4-4-2
2006 4 Nisan (4) 2
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Orijinal Makale

Bispektral İndeks Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu:Beyin Ölümü Tanısında Alternatif Bir Yöntem

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Doku Oksijenasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Elektrokardiyografi Monitörzasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Fonksiyonel Hemodinamik Monitörizasyon

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Gastrik Mukozal pHi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Juguler Venöz Oksijen Satürasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Kardiyak Debi ve Fonksiyonların İzlenmesi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Karın İçi Basıncı İzleme

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Pıhtılaşma Sistemi ve Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Puls Oksimetre

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Santral Venöz Kateterizasyon ve Monitörizasyonu ve Komplikasyonları

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Skorlama Sistemleri

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Skorlama Sistemlerinin Etkiliğinin Zehirlenmelerde Karşılaştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Solunum Mekaniklerinin Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Elektrofizyolojik Monitörizasyon

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda İntrakranial Basınç Takibi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda İntrakranial Basınç Takibi

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda Isı Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımda Sistemik Kan Basıncı Monitörizasyonu

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)

Yoğun Bakımlarda Transözofageal Ekokardiyografi (TEÖ) Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2006; 4: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü