2007-1-5-1
2007 5 Ocak (1) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Değerlendirme Yazısı

Ventilation with lower tidal volumes as comparet with traditional tidal volumes for accute lung injury and acute respiratory distress syndrome. The acute respiratory distress syndrome network.

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Editörden

Yoğun Bakım Biriminde İnfeksiyon Kontrolü Esasları: Uluslararası Standartlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Orijinal Makale

...

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Akut İskemik İnme ve Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Akut Nörolojik Değişikliklerde Nöroradyoloji

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Antibiyotik Kullanım Politikaları

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Aspergillus ve Diğer Mantarlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Bası Yarası Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Beyin Ölümü ve Organ Donör Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Cerrahi Alan İnfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Ciddi Sepsis ve Septik Şokta Hedefe Yönelik Erken Tedaviye Bakış

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Deliryum

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

El Hijyeni

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Endemik MRSA infeksiyonlarının Kontrolü

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Guillain-Barre Hastasında Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

İnfeksiyöz Diyareler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Kardiyopulmener Resüsitasyon Sonrası Nörolojik Hastalı Hasarlı Hastalarda Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Katater İle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları: Katater Çıkarılmalı mı ?

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Katater İle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Myastenia Gravis Hastasında Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Rekombinant İnsan Aktive Protein C'nin Ağır Sepsiste Etkinlik ve Güvenilikliği

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Santral Venöz Kateter Takma ve Bakımı

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Sepsis: Tanımlar, Tanı, Etyoloji ve Epidemiyolijide Yeni Gelişmeler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Sepsisin İmmünopatogenezi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Septik Şoklu Hastalarda Düşük Doz Hidrokortizon ve Fludrokortizon Kıllanımının

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Status Epileptikus Hastalarında Yoğun Bakım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Sürveyans Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Ventilatör İlişkili Pnömonide Tanı Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Ventilatörden Ayırma (''Weaning'') Yöntemleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Ventilatörle İlişkili Pnömonilerin Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yenidoğan Sonrası Çocuklarda Sepsis Tanı ve Yöntemi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde Antibiyotik Direnç Poblemi be Tedavide Güncel Durum: Gram-Negatif Enterik Çomaklar (Klebsiella Pneumoniae, Enterobacter spp., Escherichia coli)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Biriminde Toplum Kökenli Viral İnfeksiyonlar

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Pozitif Bakteriler (MRSA,VRE)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Nonfermentatifler (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia)

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakımda İnfeksiyon Dışı Diyareler

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakımda infeksiyon Kontrolünde Standartların Sonuca Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Yoğun Bakımda İnsülin Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)

Poster Bildiriler

Poster Sunumları

(J Turk Soc Intens Care 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü