2010-1-8-1
2010 (Özel Sayı) 8 Ocak (1) 1
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Olgu Sunumu

Ensefalit Öntanılı Bir Olguya Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Wernicke Ensefalopatisi - Olgu Sunumu

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Orijinal Makale

Akut böbrek hasarında yeni sınıflama sistemleri ve erken tanı göstergeleri (RIFLE ve AKI)

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Akut böbrek yetersizliği üzerine hayvan modelleri

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Hematoloji/onkoloji hastalarında yoğun bakım gerektiren febril nötropeni

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Onko-hematolojik hastalarda yoğun bakım yaklaşımı

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Renal replasman tedavisi sürekli mi, aralıklı mı uygulanmalı

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Renal replasman tedavisi: ne zaman, nasıl, nereye kadar?

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Sepsis ve akut böbrek yetersizliği

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Sepsisli Hastalarda İndosiyanin Yeşilinin Plazmadan Temizlenme Hızı ve Pitt Bakteriyemi Testinin Prognostik Değerinin Araştırılması

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)

Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

(J Turk Soc Intens Care 2010; 8: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü