2003-2-2-2
2003 (Özel Sayı) 2 Şubat (2) 2
ESCI
ORCID Kullanımı
Online Makale GÖNDER

Olgu Sunumu

Olgu Çalışması

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım Hastasına Multidisipliner Yaklaşım

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Orijinal Makale

Antibiyotik Kullanımının Direnç Gelişimi Üzerine Etkisi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Bebrek Yetmezliğinde Antibiyotik Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Çoklu İlaç Kullanımı ve Etkileşmeler

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Değişen Bakteri Profili

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

El Hijyeni

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

İnfeksiyon Hizinin Azaltılması ve Kontrolü

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Kateterle İlişkili İnfeksiyonların Önlenmesi Kateter Bakımı Stratejileri

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Organ Transplatantasyonu Sonrası Görülen İnfeksiyonlar

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Sedasyon İnfeksiyon İlişkisi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Sepsis ve İntestinal Apoptozis

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Kullanımı

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarında Epidemiyoloji ve Kontrol: Sürveyans

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Gelişiminin Önlenmesi Salgın Durumunda Alınması Gereken Önlemler

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım Ünitesi Personelinin Yapılandırılması ve İnfeksiyon Açısından Önemi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım Ünivetsinde Ateş

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakım ve İshal

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakımda Enfeksiyon Dışı Ateş

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yoğun Bakımda Kullanılan Cihazların Dezen Feksiyonu

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Yuğun Bakım Ünitesinde Aşırı-Yetersiz Sedasyon

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Zehirlenen Hastalarda Yoğun Bakım Tedavisi

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)

Poster Bildiriler

Poster Bildiriler

(J Turk Soc Intens Care 2003; 2: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü